Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

Hướng dẫn publish source web ASP.NET MVC

Bài viết này hướng dẫn bạn publish (xuất bản) web ASP.NET MVCupload lên hostBước 1: Mở project của bạn lên và click button "Show All Files" trên khung Solution Explorer để hiển thị toàn bộ file trong thư mục. 

Click "Show All Files"

Include những thư mục hoặc file bị mờ vào project (ngoại trừ 2 thư mục bin và obj vì 2 thư mục này không cần thiết phải include) bằng cách click phải vào thư mục hoặc file bị mờ và chọn "Include In Project".

Include In Project

Và cũng cần phải xóa bỏ những file không còn tồn tại ở thư mục nhưng vẫn hiện ở project. Những file này sẽ có hình cảnh báo màu vàng ở icon. 

Xóa những file không còn tồn tại trong project

Bước 2: Tạo 1 thư mục bất kỳ để chứa source sẽ được publish ra. Ở bài viết này mình sẽ tạo 1 thư mục có tên là publish_ContosoUniversity và để ở thư mục H ở máy mình.

Bước 3: Click phải vào project chọn Publish. Cửa sổ Publish Web hiện ra, bạn chọn Custom sau đó đặt tên Profile và click OK.

Đặt tên profile


Bước 4: Chọn publish method là File System. 

Bước 5: Click button ... và chọn đến thư mục bạn vừa tạo. Ở đây mình sẽ chọn đến thư mục Publish_ContosoUniversity ở ổ H. Sau đó click Next.

Bước 6: Click Publish để tiến hành publish source web ra thư mục bạn tạo. Thao tác này nhanh hay chậm tùy thuộc vào project của bạn nặng hay nhẹ. 

Sau khi xong 6 bước trên bạn sẽ nhận được thông báo "Publish Successfully" như hình dưới.Kiểm tra thư mục bạn tạo để chứa source publish, bạn sẽ thấy như sau:

Như bạn thấy là tất cả các file .cs trong project đã được mã hóa thành file ContosoUniversity.DLL ở thư mục bin. Đây là 1 trong những lý do chứng minh rằng ASP.NET bảo mật hơn PHP vì không để lộ source code trên host.

Bây giờ bạn chỉ cần upload toàn bộ nội dung trong thư mục này lên host là xong. Chú ý rằng nếu bạn có tạo database trên host thì bạn phải sửa connectionstring trong file Web.config  theo connectionstring được cung cấp trên host nhé. 

Còn nếu trong quá trình sử dụng website bạn có nhu cầu thay đổi source code C# và muốn cập nhật lại lên host thì đơn giản bạn chỉ copy và paste file bin/<tenprojectcuaban>.DLL thôi.

Hy vọng bài viết giúp ích cho bạn. Hẹn gặp lại ở các bài viết tiếp theo trên blog.


EmoticonEmoticon