Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2018

CSDL tên Quốc gia, tỉnh thành phố thị xã quận huyện, xã phường Việt Nam


  • Thông tin 245 quốc gia trên thế giới 
  • Thông tin 64 tỉnh thành phố Việt Nam 
  • Thông tin 697 quận huyện / thị xã 
  • Thông tin 11110 xã phường 

Nguồn tài liệu tham khảo: cổng thông tin điện tử các tỉnh thành, quận huyện, từ điển bách khoa toàn thư điện tử Wikipedia.

Định dạng dữ liệu: bảng cơ sở dữ liệu SQL

Mục đích: chia sẻ giúp các bạn webmaster đang muốn lấy một nguồn thông tin chuẩn mực về tên các đơn vị hành chính cho các dự án website, cổng thông tin điện tử ….

Download: link tại đây

Chúc các bạn thành công


Nguồn https://tuanitpro.com