NHẬN LÀM THUÊ ĐỒ ÁN, BÀI TẬP LỚN NGÔN NGỮ C/C++, C#, ASP.NET, PHP, SQL

Mình nhận làm thuê đồ án, bài tập lớn cho các linh hồn bơ vơ với tỉ lệ đậu môn lên đến 90%. Hỗ trợ bạn trong quá trình làm đến khi nhận kết quả đậu 24/24 giờ. Không đậu mình hoàn tiền 100% cho bạn.

Nếu có nhu cầu hãy liên hệ mình qua SĐT 0932635602  hoặc email nguyenaituan95@gmail.com và viết yêu cầu của bạn. Mình sẽ báo giá cho bạn.  👍

Không cho phép có nhận xét mới.